Procesledelse

naboskaber.dk kan tilbyde at lede forskellige former for processer – både kortvarige og langvarige processer og projekter. Det kan blandt andet være som leder af større projekter, og det kan være som procesleder i strategi- og planudvikling, i lærende processer, i borgerinddragende processer og i samskabelsesprocesser.

I procesledelsen trækker naboskaber.dk på værktøjer indenfor facilitering og projektledelse. Inden processen igangsættes har naboskaber.dk fokus på at opdragsgiver – gerne i samarbejde med naboskaber.dk - formulerer klare mål for processen.