Analyse

naboskaber.dk gennemfører forskellige typer af analyser. Det kan blandt andet være afdækning af udfordringer og potentialer i forskellige geografiske områder. Det kan også være analyser af holdninger, idéer og præferencer for eksempel i forhold til boligområder, bostedskvaliteter og bostedpræferencer.

Tilpasset analysens formål og tema anvender naboskaber.dk forskellige typer af data indhentet gennem spørgeskemaer, fokusgrupper, kvalitative interviews, observationer, workshops mm.