Evaluering

naboskaber.dk gennemfører flere typer af evalueringer. Helt overordnet skelner jeg mellem evalueringer, som har til formål at identificere virkningen af en indsats, og evalueringer som har til formål at skabe læring og styrke kvaliteten af en indsats. I begge tilfælde kan naboskaber.dk anvende både kvalitative og kvantitative metoder, herunder interviews, observationer, fokusgrupper, deltagelse, workshops, spørgeskemaer og analyser af registerdata.

Ved de lærende evalueringer vil der ofte være et tæt samarbejde med de personer, der arbejder i indsatsen. Her kan tilgangen være inspireret af aktionsforskning og aktionslæring. Når formålet er at identificere virkningen af en indsats, vil naboskaber.dk typisk lade sig inspirere af virkningsevaluering i analysedesign og setup.