Naboskab

Et tema, som går på tværs af de tre øvrige temaer, er naboskab. naboskaber.dk har et særligt blik for sociale relationer, møder mellem mennesker og netværk. Det gælder både i forbindelse med indsatser, der skal styrke udsatte boligområder og deres beboere, indsatser der skal skabe forbindelser mellem kvarterer i byen og strategier som skal skabe liv i de mindre lokalsamfund og landsbyer.