Yderområder og landdistrikter

naboskaber.dk har erfaring med at udarbejde analyser om flyttemønstre og bostedsvalg med særligt fokus på land- og yderområder. Analyserne viser blandt andet, at netværk og relationer har betydning for valget af bosted, ligesom de særlige kvaliteter som de enkelte områder indeholder, har betydning for hvilke tilflyttere, der kan tiltrækkes. Udvikling i yderområder må derfor bygge på de særlige kvaliteter, som hvert eneste sted indeholder, og på socialt liv og stærke lokalsamfund.

naboskaber.dk tilbyder opgaveløsning i den forbindelse, for eksempel som procesleder i forbindelse med strategiudvikling, eller ved at gennemføre analyser af stedsspecifikke kvaliteter, flyttemønstre og tilflytningspotentiale.