Boligsocialt arbejde

Jeg har igennem længere tid haft en særlig interesse i at identificere og dyrke det boligsociale arbejdes metoder. Blandt boligsociale medarbejdere er der en stor uddannelsesmæssig og faglig variation. Nogle er akademisk uddannede, andre er velfærdsprofessionelle og atter andre har helt andre erfaringer og uddannelser med sig ind i det boligsociale arbejde. Variationen er i mange tilfælde en fordel. Samtidig kan det være vanskeligt at sætte en fælles retning og strategi og at være fælles om de metoder, der anvendes i boligsociale indsatser.

Derfor arbejder naboskaber.dk med at identificere (virksomme) metoder i boligsocialt arbejde, og med at uddanne og rådgive boligsociale medarbejdere og projektledere. Alt sammen for at styrke det boligsociale arbejdes faglige og metodiske fundament.