Udsatte boligområder

I Danmark har vi en række socialt udsatte boligområder, hvor beboere kan opleve særlige udfordringer. At nogle boligområder bliver udsatte skyldes et komplekst samspil mellem blandt andet vilkår på boligmarkedet, samfundsmæssige konjunkturer, kvaliteten i bygningsmassen og boligområdernes lokalisering og forbindelser til den øvrige by.

Når naboskaber.dk arbejder med byudvikling og udsatte boligområder, står det derfor centralt at tænke boligområdet sammen med det omgivende samfund. Samtidig kan fællesskaber, netværk og handlingskompetence blandt beboere være med til at styrke området.

naboskaber.dk har dermed fokus både på, hvordan social kapital mellem beboere og social kapital som rækker udover boligområdet, kan understøttes gennem fysiske og sociale tiltag.