Sårbarhed blandt beboere i den private boligsektor i Lolland Kommune

 

I samarbejde med Oxford Research foretager naboskaber.dk en analyse af sammenhænge mellem kvaliteten i den private boligsektor og beboeres sociale sårbarhed. Projektet skal for det første kortlægge kvaliteten af privatejede boliger og graden af sociale problemer blandt beboere i privatejede boliger, og for det andet udvikle et værktøj til løbende monitorering af sociale problemer i den private udlejningssektor. Dette skal danne fundamentet for, at Lolland Kommune på lang sigt kan udarbejde en strategi for forebyggelse af sociale problemer blandt beboere i private boliger. Projektet er finansieret af Landdistriktspuljen og Lolland Kommune.