Procesevaluering af pilotprojekt i Amagerbro Helhedsplan

 

I 2017 foretager naboskaber.dk en procesevaluering af et pilotprojekt i Amagerbro Helhedsplan. Projektet afprøver metoder i et mødre netværk for kvinder af anden etniske baggrund, som går hjemme med deres børn. Evalueringen er en formativ evaluering, hvor naboskaber.dk i fællesskab med medarbejdere i projektet løbende afprøver og evaluerer forskellige greb i aktiviteten.