Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Naboskaber evaluerer i samarbejde med SFI og Rambøll de boligsociale indsatser, som er financieret af Landsbyggefondens 2010 til 2014 pulje. Evalueringen har fokus på boligsociale arbejdsmetoder. naboskaber.dk indgår i projektledelsen af evalueringen og i de kvalitative case-studier. Afsluttes i 2020.