Udgivelser med Louise Aner som forfatter

 • Aner, L.G. & Mazanti, B. (2017): Introduktion. I Aner, L.G. & Mazanti, B. (red.): Socialt arbejde i udsatte boligområder. København: Hans Reitzels Forlag.

 • Aner, L.G. (2017): Evidens, metode og teori i boligsocialt arbejde. I Aner, L.G. & Mazanti, B. (red.): Socialt arbejde i udsatte boligområder. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Hansen, H.K. & Aner, L.G. (2017): On the location dynamics of highly educated people migrating to peripheral regions of Denmark. I Population, Space and Place. John Wiley and Sons, Ltd.
 • Aner, L.G. (2016): Dwelling habitus and urban out-migration in Denmark. I European Urban and Regional Studies, October 2016; vol. 23, 4: pp. 662-676., first published on May 20, 2014
 • Aner, L.G., Murakami, A & Hansen, J.E.B (2016): Aktiviteter der styrker naboskabet. Kortlægning af international forskning og erfaringer. CFBU, Aner, L.G. & Nedergaard, L. (2016): Vidensanvendelse og argumentation i rehabiliteringsteams. Udenfor Nummer
 • Aner, L.G. (2015): Findes der ghettoer i Danmark? I Geografisk Orientering. 45. Årgang no 3
 • Aner, L.G. og Mazanti, B. (2015): Bosætningens betydning. I Geografisk Orientering. 45. Årgang no 3
 • Aner, L.G. & Hansen, H.K. (2014): Flytninger fra byer til land- og yderområder. Højtuddannede og socialt udsatte gruppers flytninger fra bykommuner til land- og yderkommuner – mønstre og motiver. SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 14:03
 • Aner, Høst, Alim, Amilon, Nielsen og Rasmussen (2013): Boligsociale indsatser og huslejestøtte. Midtvejsevaluering af Landsbyggefondens 2006-2010-pulje . SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, 13:41
 • Aner, L.G. (2013): Den grænseløse by. Når Københavnere flytter på landet. I Gunnar Lind Haase Svendsen (red.): Livsvilkår og udviklingsmuligheder på landet: Viden, cases, teorier. Syddansk Universitetsforlag
 • Aner, L.G., Dyrvig Henriksen, Løvschall, Skytte Christensen og Øgård Larsen (2013): Exit prostitution. Forstudie. Første delrapport. SFI Arbejdspapir
 • Aner, L.G. og Toft-Jensen, J. (2012): Godt på vej. Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder. CFBU
 • Kjeldsen, Christensen, Aner, Toft- Jensen, Mortensen og Aaen (2012): Gadeplan. Midtvejsevaluering af helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder. CFBU
 • Aner, L.G. og Bisgaard, S. (2011): Beskæftigelse på hjemmebane. Effektmåling af kommunale fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder. CFBU
 • Aner, L.G. og Bisgaard, S. (2011): De unge væk fra Gaden. Effektive metoder i arbejdet med kriminelle unge. CFBU
 • Christensen, K.O. og Aner, L.G. (2010): Projekt Bydelsmødre. En samlet evaluering. CFBU
 • Aner, L. G. (2009): Udflytninger fra København. Børnefamiliers udflytninger og bostedsvalg i et hverdagslivsperspektiv. Ph.d.-afhandling ved det Naturvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet
 • Mazanti, B., Hansen, F. og Aner, L.G. (2009): Flyttemønstre i den grænseløse by – hverdagsliv og bostedsvalg. I Engelstoft, S. (red.): Landskabet i byen – byen i landskabet. GO-Forlaget
 • Aner, L.G. og Birch-Thomsen, Torben (2008): Feltarbejdet i geografien. I Ehlers, P. og Volker, G. (red.): Geofaglighed som kompetence. Tunet Forlag.