Specialkonsulent hos Center for Boligsocial Udvikling

  • Projektleder for effektmåling af fremskudte kommunale beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.
  • Projektleder for undersøgelse af boligsociale kriminalpræventive indsatser i tre udsatte boligområder.
  • Projektleder for effektmåling af fritidsjobindsatser i udsatte boligområder.
  • Deltog i nulpunktsmålingen for Hot Spot projekterne.
  • Projektleder for udviklingen af et koncept for helhedsplanernes indberetning af opnåede resultater. Udvikling af database til indberetningerne. Rådgivning i forbindelse med indberetninger. Koordinere med Landsbyggefonden og Boligselskabernes Landsforening, samt med SFI og Rambølls evalueringsarbejde. Afholdelse af seminarer om brugen af redskabet.
  • Opstart af centeret. Metodeudvikling mm..
  • Evaluering af Bydelsmødre-projekterne.
  • Derudover oplægsholder på erfa-møder i boligsocialt net, hos Sebi, hos Københavns Kommune mm. Generel metodeudvikling og strategiarbejde.